<div align="center"> <h1>Rody Tarnowieckich i Tarnawieckich</h1> <h3>Historia rodow Tarnowieckich i Tarnawieckich, biografia , drzewo genealogiczne i inne informacje</h3> <p>tarnowieccy tarnawieccy tarnowiecki tarnawiecki tarnek rody</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/tarnowiecki" rel="nofollow">http://republika.pl/tarnowiecki</a></p> </div>